List artmoney artists

Fill the form and you will be listed here among other artmoney artists. It is free. No obligations. You will be among the first to get invitations to the international Artmoneyworldwide exhibitions. Please share this to other artmoney artists in your network.

  • You are free to make artmoney without being registrated anywhere.
  • All artmoney must be 12x18 cm, have year of production, your number and signature etc. The value can vary from 200 DKK/EUR 27 to 350 DKK/EUR 47.
  • If you want to be on the list here at www.Artmoneyworldwide.dk - fill the form - and we will mail you about exhibitions and events.
  • NB! According to the law on taking good care of personal data, you are only represented by name and nationality (later on also one of your artmoney). The name is a link to your mail or website etc. through which people can find you.

AWW list

Liste over artmoney kunstnere

Udfyld formularen, og du kommer på listen over artmoney kunstnere. Det er gratis. Ingen forpligtelser. Du vil være blandt de første til at få invitationer til de internationale Artmoney Worldwide udstillinger.
Del meget gerne til andre kunstnere i dit netværk.

  • Du er fri til at skabe dine egne artmoney uden registrering.
  • Alle artmoney skal være 12 x 18 cm, have produktionsår, dit serienummer og underskrift m.m. Værdien kan variere fra 200 DKK/EUR 27 til 350 DKK/EUR 47.
  • Hvis du vil med på listen, så udfyld formularen, så får du besked om udstillinger og events m.m.
  • NB! Ifølge loven om at passe godt på personoplysninger, er I kun repræsenteret med navn og nationalitet (senere også en af dine artmoney). Navnet er et link til jeres mail eller hjemmeside, så folk kan finde jer.

 

 

ARGENTINA

DENMARK

Ann-Kerstina Nielsen – Denmark

Anne-Mette Lehrskov-Schmidt  – Denmark

Carsten Krog Pedersen – Denmark

Georg Sudurgard – Denmark

GERMANY

FRANCE

THE NETHERLANDS

ICELAND

SWEDEN

USA